Das Staats-recht der Preussischen Monarchie / Das Staats-recht der Preussischen Monarchie /

Das Staats-recht der Preussischen Monarchie /

von Ludwig von Ronne.
F. A. Brockhaus, ; 1856-1863.

001:1:1:1:ILCGHZ2039052-B
003:1:1:1:CStRLIN
005:1:1:1:20060516112841.00
008:1:1:1:841212m18561863gw 001 0 ger d
035A:1:1:(ICU)hz2039052
039A:1:1:01100699
039A:2:1:01100700
040A:1:1:VLW
040C:1:1:VLW
040D:1:1:CGU
100A:1:1:Rönne, Ludwig Moritz Peter von,
100D:1:1:1804-1891.
245A:1:1:Das Staats-recht der Preussischen Monarchie /
245C:1:1:von Ludwig von Rönne.
260A:1:1:Leipzig :
260B:1:1:F. A. Brockhaus,
260C:1:1:1856-1863.
300A:1:1:2 v. ;
300C:1:1:25 cm.
500A:1:1:Spine title: Staats-recht.
505A:1:1:Bd. 1 : Das verfassungs-recht.--Bd. 2 : Das verwaltungs-recht.
651A:1:1:Prussia (Germany)
651A:2:1:Prussia (Germany)
651X:1:1:Constitutional law.
651X:2:1:Constitutional history.
740A:1:1:Staats-recht.
852A:1:1:ICU
852B:1:1:JRL
852C:1:1:Gen
852I:1:1:JN4471.R71
001:1:1:1:ILCGHZ2039052-B
003:1:1:1:CStRLIN
005:1:1:1:20060516112841.00
008:1:1:1:841212m18561863gw 001 0 ger d
035A:1:1:(ICU)hz2039052
039A:1:1:01100699
039A:2:1:01100700
040A:1:1:VLW
040C:1:1:VLW
040D:1:1:CGU
100A:1:1:Rönne, Ludwig Moritz Peter von,
100D:1:1:1804-1891.
245A:1:1:Das Staats-recht der Preussischen Monarchie /
245C:1:1:von Ludwig von Rönne.
260A:1:1:Leipzig :
260B:1:1:F. A. Brockhaus,
260C:1:1:1856-1863.
300A:1:1:2 v. ;
300C:1:1:25 cm.
500A:1:1:Spine title: Staats-recht.
505A:1:1:Bd. 1 : Das verfassungs-recht.--Bd. 2 : Das verwaltungs-recht.
651A:1:1:Prussia (Germany)
651A:2:1:Prussia (Germany)
651X:1:1:Constitutional law.
651X:2:1:Constitutional history.
740A:1:1:Staats-recht.
852A:1:1:ICU
852B:1:1:JRL
852C:1:1:Gen
852I:1:1:JN4471.R71
 

308/15/CS856 01100699
308/15/CS857 01100700
<戻る>