Istorie di Niccol Machiavelli : Istorie di Niccol Machiavelli :

Istorie di Niccol Machiavelli :


Niccolo Conti, ; 1818-1821.

001:1:1:1:ocm13833999
003:1:1:1:OCoLC
005:1:1:1:20051213190255.0
008:1:1:1:850925m18181821it ch b 000 0dita d
040A:1:1:BNG
040C:1:1:BNG
040D:1:1:OCL
043A:1:1:e-it---
049A:1:1:AIXA
082A:1:1:858.3
100A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
100D:1:1:1469-1527.
245A:1:1:Istorie di Niccolò Machiavelli :
245B:1:1:cittadino e segretario fiorentino.
260A:1:1:Firenze :
260B:1:1:Niccolò Conti,
260C:1:1:1818-1821.
300A:1:1:10 v. in 5 :
300B:1:1:ill. ;
300C:1:1:23 cm.
500A:1:1:Title page, v. 4-10: Opere di Niccolò Machiavelli.
500A:2:1:Spine title: Machiavelli
500A:3:1:"Istorie fiorentine di Niccoló Machiavelli."
504A:1:1:Includes bibliographical references.
600A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
600D:1:1:1469-1527.
651A:1:1:Florence (Italy)
651X:1:1:History.
740A:1:1:Opere di Niccoló Machiavelli.
001:1:1:1:ocm13833999
003:1:1:1:OCoLC
005:1:1:1:20051213190255.0
008:1:1:1:850925m18181821it ch b 000 0dita d
040A:1:1:BNG
040C:1:1:BNG
040D:1:1:OCL
043A:1:1:e-it---
049A:1:1:AIXA
082A:1:1:858.3
100A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
100D:1:1:1469-1527.
245A:1:1:Istorie di Niccolò Machiavelli :
245B:1:1:cittadino e segretario fiorentino.
260A:1:1:Firenze :
260B:1:1:Niccolò Conti,
260C:1:1:1818-1821.
300A:1:1:10 v. in 5 :
300B:1:1:ill. ;
300C:1:1:23 cm.
500A:1:1:Title page, v. 4-10: Opere di Niccolò Machiavelli.
500A:2:1:Spine title: Machiavelli
500A:3:1:"Istorie fiorentine di Niccoló Machiavelli."
504A:1:1:Includes bibliographical references.
600A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
600D:1:1:1469-1527.
651A:1:1:Florence (Italy)
651X:1:1:History.
740A:1:1:Opere di Niccoló Machiavelli.
001:1:1:1:ocm13833999
003:1:1:1:OCoLC
005:1:1:1:20051213190255.0
008:1:1:1:850925m18181821it ch b 000 0dita d
040A:1:1:BNG
040C:1:1:BNG
040D:1:1:OCL
043A:1:1:e-it---
049A:1:1:AIXA
082A:1:1:858.3
100A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
100D:1:1:1469-1527.
245A:1:1:Istorie di Niccolò Machiavelli :
245B:1:1:cittadino e segretario fiorentino.
260A:1:1:Firenze :
260B:1:1:Niccolò Conti,
260C:1:1:1818-1821.
300A:1:1:10 v. in 5 :
300B:1:1:ill. ;
300C:1:1:23 cm.
500A:1:1:Title page, v. 4-10: Opere di Niccolò Machiavelli.
500A:2:1:Spine title: Machiavelli
500A:3:1:"Istorie fiorentine di Niccoló Machiavelli."
504A:1:1:Includes bibliographical references.
600A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
600D:1:1:1469-1527.
651A:1:1:Florence (Italy)
651X:1:1:History.
740A:1:1:Opere di Niccoló Machiavelli.
001:1:1:1:ocm13833999
003:1:1:1:OCoLC
005:1:1:1:20051213190255.0
008:1:1:1:850925m18181821it ch b 000 0dita d
040A:1:1:BNG
040C:1:1:BNG
040D:1:1:OCL
043A:1:1:e-it---
049A:1:1:AIXA
082A:1:1:858.3
100A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
100D:1:1:1469-1527.
245A:1:1:Istorie di Niccolò Machiavelli :
245B:1:1:cittadino e segretario fiorentino.
260A:1:1:Firenze :
260B:1:1:Niccolò Conti,
260C:1:1:1818-1821.
300A:1:1:10 v. in 5 :
300B:1:1:ill. ;
300C:1:1:23 cm.
500A:1:1:Title page, v. 4-10: Opere di Niccolò Machiavelli.
500A:2:1:Spine title: Machiavelli
500A:3:1:"Istorie fiorentine di Niccoló Machiavelli."
504A:1:1:Includes bibliographical references.
600A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
600D:1:1:1469-1527.
651A:1:1:Florence (Italy)
651X:1:1:History.
740A:1:1:Opere di Niccoló Machiavelli.
001:1:1:1:ocm13833999
003:1:1:1:OCoLC
005:1:1:1:20051213190255.0
008:1:1:1:850925m18181821it ch b 000 0dita d
040A:1:1:BNG
040C:1:1:BNG
040D:1:1:OCL
043A:1:1:e-it---
049A:1:1:AIXA
082A:1:1:858.3
100A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
100D:1:1:1469-1527.
245A:1:1:Istorie di Niccolò Machiavelli :
245B:1:1:cittadino e segretario fiorentino.
260A:1:1:Firenze :
260B:1:1:Niccolò Conti,
260C:1:1:1818-1821.
300A:1:1:10 v. in 5 :
300B:1:1:ill. ;
300C:1:1:23 cm.
500A:1:1:Title page, v. 4-10: Opere di Niccolò Machiavelli.
500A:2:1:Spine title: Machiavelli
500A:3:1:"Istorie fiorentine di Niccoló Machiavelli."
504A:1:1:Includes bibliographical references.
600A:1:1:Machiavelli, Niccolò,
600D:1:1:1469-1527.
651A:1:1:Florence (Italy)
651X:1:1:History.
740A:1:1:Opere di Niccoló Machiavelli.
 

308/15/CS827 01100670
308/15/CS828 01100671
308/15/CS829 01100672
308/15/CS830 01100673
308/15/CS831 01100674
<戻る>